Haveplanlægning og havedesign


Haveplanlægning :

Få tegnet et spændende haveanlæg med haveplanlægning der imødekommer dine ønsker og behov. Det kan være at der skal ske en haveplanlægning så haven skal anlægges fra ny. Det kan også være at den skal omlægges eller at der skal foretages mindre ændringer. Uanset forudsætningerne kan jeg tegne et haveanlæg der også respekterer forholdene på stedet og bygningens arkitektur. En smuk ramme om boligen er en berigelse og forøger i mange tilfælde også grundværdien. Jeg er uddannet havearkitekt og landskabsarkitekt og kan tegne en professionel haveplan. Jeg tegner haver i Århus, Østjylland og Midtjylland.

Typer af haver og opholdsarealer :

Villahaver, parcelhushaver, rækkehushaver og gårdhaver

Sommerhushaver/fritidsgrunde.

Planer og plejeplaner for opholdsarealer ved boligområder, virksomheder og institutioner med f.eks. gårdhaver og sansehaver.

Alléer, hegn, haveanlæg og gårdspladser ved landbrugsejendomme.

Haverne kan f.eks indrettes med urtehave, frugthave, blomsterhave, havebassiner, terrasser med forskellige belægninger og meget andet. Haven kan også indrettes med lokal afvanding af regnvand (LAR), grønne tage, vandgennemtrængelig belægning og regnbede.

Haveplanlægning
Haveplanlægning