Julie B. Boysen

Jeg er uddannet have- og landskabsarkitektarkitekt, cand.hort.arc fra Landbohøjskolen, nu Københavns universitet, og tegner have- og landskabsarkitektopgaver for virksomheden By- og Landskab. Mine kompetencer ligger indenfor idégenerering, skitsering, projektering og haverådgivning i forbindelse med havedesign, plantevalg og anlægsarbejdet. Jeg bor og arbejder i Århus og tegner haver i Østjylland og Midtjylland. Min intension er at skabe en have der dækker dine ønsker og behov, men også i respekt for stedets kvaliteter og for det der er bevaringsværdigt i haven som den er.

Jeg har et stort plantekendskab, og jeg anvender planter der passer til voksestedet. Mine nuværende arbejdsområder er indenfor alle typer af haver, friarealer til virksomheder samt offentlige og private institutioner. Pt. tegner jeg mest haver, omkring 30 haver årligt.

Ansættelser

2012-nu: Have- og landskabsarkitektopgaver for tegnestuen By- og Landskab.
2011: Byplanafdelingen i Horsens kommune
2010-2011: Grøn strukturplan i Silkeborg kommune,
2000-2009: Natur og Miljø i Århus kommune
1998-1999: Park- og vej i Odense kommune
1994: Tegnestuepraktik på Gårdrydningskontoret i Kbh.
1991: Medhjælp ved det Københavnske bycykelprojekt

Havearkitekt Julie B. Boysen

Kontakt mig her →

Links

Jeg har samarbejde med Buus anlægsgartneri, som kan udføre
arbejdet for dig, se www.buus-ag.dk/

samt til Hobby-Haven havecenter og planteskole, se www.hobbyhaven.dk

Boysen Haver © 2024