Havearkitekten

Havearkitekt  Julie B. Boysen

Jeg er uddannet landskabs- og havearkitekt, cand.hort.arc fra Landbohøjskolen, nu Københavns universitet. Mine kompetencer ligger indenfor skitsering, projektering og haverådgivning i forbindelse med havedesign, plantevalg, anlægsarbejdet og havens vedligeholdelse. Jeg bor og har virksomhed i Århus og tegner haver i Østjylland og Midtjylland. Min intension er at skabe en have der dækker dine ønsker og behov, men også i respekt for stedets ånd og for det der er

bevaringsværdigt i haven som den er.

Ansættelser : 1991 Medhjælp ved det Københavnske bycykelprojekt, 1994 Tegnestuepraktik på Gårdrydningskontoret i Kbh, 1998-1999 Park- og vej i Odense kommune, 2000-2009 Natur og Miljø i Århus kommune, 2010-2011 Grøn strukturplan i Silkeborg kommune, 2011Byplanafdelingen i Horsens kommune, 2012 Have- og landskabsarkitektopgaver for tegnestuen By- og Landskab.

Se mere : Boysenhaver

Julie B. Boysen
Bülowsgade 61,
st. 8000 Århus C.
Mail: juliebb@live.dk
Mobil: 29245685