Typer af haver og opholdsarealer

Du kan indrette din have på mange forskellige måder, alt efter ønskerne til havens funktion. Det kan f.eks. være at du ønsker en haveindretning med plads til leg og legeområder, en køkkenhave, en urtehave, en have med frugttræer, en blomsterhave, en have med vand, en have med bål sted, en have der ikke kræver så meget pasning, en have med stenbed, en insekthave og mange andre.

Hvis du kunne tænke dig en have med blomstereng eller med mange fugle- og bi venlige planter kan jeg også hjælpe dig med det og haven kan også indrettes med lokal afvanding af regnvand (LAR), grønne tage, vandgennemtrængelig belægning og regn bede.

Haveskitse:

Haveplan

Ud fra oplysningerne og registreringerne ved havebesøget udarbejdes der en haveplan. Det kan være at der skal ske en haveplanlægning så haven skal anlægges fra ny. Det kan også være at den skal omlægges eller at der skal foretages mindre ændringer.

Haveplanen er en detaljeret plantegning der udover de forskellige elementer i haven også viser træers, buskes og staudebedenes placering. Der vedlægges også en planteliste, som angiver de udvalgte planters navne og antal og en kort beskrivelse af havens idé og valg af materialer.

Haveplanen udarbejdes i mål 1:100 eller 1:200 afhængig af havens størrelse. Jeg sender haveplanen og plantelisten m.m. til dig via mail.

Se mine plantegninger

Planteplan og planteliste

Det er ikke nødvendigt med en selvstændig planteplan, men såfremt der er nogen der f.eks. ønsker en staudebedsplan, vil jeg gerne lave en.

En planteplan og/eller en staudeplan er en detaljeret plan, der viser planternes præcise placering i haven. F.eks. kan den angive træernes og buskenes den præcise placering eller staudernes placering i et staudebed. I planteplanen har planterne et bogstav der refererer til det samme bogstav i plantelisten.

Udtalelser

Tak for haven

Tak for din situationsplan af vores have. Du har fået lavet en plan som omfavner vores ønsker. Det er dejligt at der kommer lidt mere sammenhæng i haven, både med grøntsagsbede og højbede, men også med pergolaen som danner en fin opdeling af haven. 

Tak for haveplanen

Nu har jeg fået kigget dit forslag igennem, og det ser rigtig fint ud. Jeg kan især godt lide formen på den lille plads ved den varme væg. Den har jeg spekuleret rigtig meget på tidligere, uden at komme frem til en brugbar løsning med både en lille plads, og sti fra lågen og om til den anden del af haven. Jeg har hele tiden tænkt i buede former, hvor din løsning er stringent og retvinklet, og det er lige sådan det skal være – det kan jeg godt se nu, det er super godt.

Boysen Haver © 2024