Haveplan

Efter havebesøget laver jeg en haveplan ud fra den valgte havestil og dine ønsker. Udover haveplanen udarbejder jeg en planteliste og en beskrivelse af havens idé og valg af materialer. Haveplanen er en detaljeret plantegning der udover de forskellige ting i haven også viser træers, buskes og staudebedenes placering. Der  vedlægges også en planteliste, som angiver de udvalgte planters navne og antal. Det er således ikke nødvendigt med en selvstændig planteplan, men såfremt der er nogen der ønsker en staudebedsplan kan jeg selvfølgelig godt lave en. Planterne udvælges således at de passer til voksestedet.  Detaljeringsniveau og omfang aftales ved havemødet. Haveplanen udarbejdes i mål 1:100 eller 1:200 afhængig af havens størrelse.

Ud fra det ønskede udtryk for haven kan jeg udarbejde en beskrivelse af plejen i løbet af året og i nogle tilfælde flere år frem. Tidsforbruget varierer efter havens omfang. Ved havemødet aftaler vi detaljeringsgrad og tidsforbrug.

Til havebesøget skal jeg bruge grundens situationsplan i mål 1:100 eller 1:200. Jeg sender dig derfor en opmålingsvejledning.

Måske ønsker du bare haverådgivning omkring f.eks. beskæring, nyplantninger, plantevalg i forhold til jordbund eller andet. I så fald afsluttes opgaven efter havebesøget. Tidsforbrug ca. 2 timer.

Se mere : Plantegninger